Med före- och efterbilder exemplifierar vi här förädlingen av några av de hus vi renoverat och byggt om. Vissa hus har som synes fått totalt förändrade karaktärer. Vi berättar gärna hur vi gått till väga.