Om Inspiranda

Vår historia

Vår passion är hus. Vi älskar känslan av att gå in genom en gisten gammal dörr i en förfallen gård och plötsligt se något helt annat än det som egentligen finns framför ögonen. Att direkt inne i huvudet se hur gården skulle kunna förvandlas och få liv igen.

Läs mer

Vår verksamhet

Inspiranda jobbar som projektledare och byggsamordnare. Vi tar hand om helheten: från första idén till sista listen som spikas fast. Vi skissar på förslag, funderar över olika planlösningar och material. Vi gör alla ritningar och sköter bygglovsansökningar om sådana erfordras. Behövs speciella kontruktions- eller hållfasthetsritningar så fixar vi dem. Sen gör vi upp en tidsplan, och sätter igång byggarbetet.

Läs mer