Bygg- och designföretaget Inspiranda är sedan över 15 år tillbaka väl etablerat på Österlen. Nyligen startade vi verksamhet även i Malmö där våra egna konstruktörer, designers, projektledare, snickare, murare och målare står till Malmöbornas förfogande. Vi är en totalentreprenör som bygger nytt, bygger om och totalrenoverar gårdar, villor, fritidshus och trädgårdar i hela södra Skåne. Inspiranda bygger med traditionella metoder och naturliga, beprövade material av hög kvalitet. Vi tar helhetsansvar för hela byggprocessen, för all koordinering och naturligtvis för slutresultatet.

Om Inspiranda

Vi renoverar och bygger nya hus, i genuin stil. Inspirandahus  är vackra, funktionella och ekologiskt hållbara. De är energisnåla och byggda med traditionella metoder och naturliga, beprövade material av hög kvalitet. Inspiranda bygger och renoverar med tanke på helheten. Vi tillvaratar husets och trädgårdens bästa delar och anpassar dem efter tomtens förutsättningar. Vi förenar ute- och innemiljöerna i nya rum för umgänge.

Läs mer

Design & material

Det som genomsyrar våra val av material är alltid kvalitet och hållbarhet. Vår strävan är att materialen ska komma från naturen och kunna ingå i ett kretslopp, eftersom vi tror att både miljön och de människor som ska bo i husen mår bättre av sunda material.

Läs mer

Före och efter

Låt dig inspireras av förvandlingen av några av de hus vi renoverat och byggt genom åren. Under referensobjekten kan du se mer av slutresultaten av våra projekt.

Läs mer