Simrishamns kommuns Arkitekturpris 2020!

Inspiranda tilldelas Simrishamns kommuns Arkitekturpris 2020 för vårt arbete med projektet Mellby Backe, där vi skapat fem nya genuina bostäder, som med genuint uttryck men ändå sammanhållen stil väl integrerats med den gamla kulturbyn.

Motiveringen till priset lyder: för tilltalande bebyggelse där byggnadernas utformning och arkitektoniska uttryck samspelar med och anknyter till bybebyggelsens karaktär och värden vilket ger en harmonisk helhetsbild som speglar både nutid och dåtid.

Priset delas med Gustavson & Påsse Design och Arkitektur, Baskemölla, Kiviks Fastighetsförmedling och Tommy Carlstein