Vår verksamhet

Byggföretag med egna hantverkare och stort lokalt nätverk

Inspiranda har idag ett 20-tal kompetenta medarbetare, allt från civilingenjörer, arkitekter, designers och trädgårdsmästare till arbetsledare, snickare, murare, målare och övriga hantverkare som krävs för att fungera som totalentreprenör. Tillsammans bildar vi ett stort nätverk av mångfald och en stor kunskapsbank inom bygg-, trädgårds- och inredningsbranschen. Alla medarbetare arbetar helt i enlighet med Inspirandas kvalitetskrav och väl inarbetade stil. Förutom våra egna medarbetare har vi under många år upparbetat ett starkt lokalt nätverk och vi samarbetar bl a med lokala hantverkare, leverantörer av unika material, fastighetsmäklare och banker.

Totalentreprenör som följer dig ända fram till inflyttning

Vi fokuserar på varje hus unika karaktär och bygger med traditionella metoder och naturliga, beprövade material av hög kvalitet. Vi är totalentreprenören som guidar dig genom hela byggprocessen, gör en tidsplan och ser till att allt material finns hemma i rätt tid och samordnar och instruerar de olika hantverkarna. Vi följer dig hela vägen, våra byggledare är på plats varje dag och följer bygget i detalj, från första spadtaget till sista golvlisten, väl medvetna om skillnaden mellan kostnader och investeringar. När allt är klart ordnar vi städning och fönsterputsning så att huset är rent och inflyttningsklart.

Apotekarns trädgård och eget showroom

Inspirandas säte är på Stockholmsgården utanför Simrishamn på Österlen där vi just nu bygger ett helt nytt showroom (beräknas klart hösten 2017). Inspiranda samarbetar också med riksbekanta Apotekarns Trädgård mitt i Simrishamn som erbjuder specialistkunskap inom trädgård i allmänhet och medelhavsträögårdar i synnerhet. På Apotekarns hittar du även en inrednings- och trädgårdsbutik.