Västangård i Gladsax

Glassax är en liten k-märkt kyrkby några kilometer väster om Simrishamn. Här, alldeles intill bygatan, har vi byggt ett gediget stenhus med gråstensgrund och korsvirke av gamla ekbjälkar. Byns medeltidskyrka byggdes redan på 1100-talet, och på 1300-talet var Gladsax faktiskt ett av huvudlänen i Skåne, vilket dagens 128 invånare nog knappast märker någonting av. Mitt i byn, men ändå lite avskilt strax ovanför byvägen finns en stenig kulle. Där betar kor fridfullt och fornlämningar vittnar om att människor trivdes här redan för flera tusen år sedan. Havet och Bornholm finns i siktfältet österut och i norr och söder syns inte mindre än fyra kyrktorn. Och just där, på ängen nedanför kullen har det styckats av två tomter.

På den ena av tomterna har vi byggt Västangård. Det är ett vinkelbyggt stenhus med gråstensgrund och korsvirkeskonstruktion av gamla ekbjälkar. Taket är av återvunnet tegel. Invändigt finns golv av tegel och kilsågad kärnfuru, återanvända bärande bjälkar, gamla spegeldörrar och munblåst glas i fönstren. De färger som används är linoljefärger och slamfärger. Trots att det handlar om nybyggnation är känslan när man kliver in i huset att det redan stått där i minst 100 år. Det är ett ekologiskt hållbart och energisnålt hus byggt med traditionella metoder och naturliga, beprövade material: stenull som isolering i bottenplattan, väggarna är av massiv leca utan frigolit eller plast, taket är isolerat med cellulosa och värmen är vattenburen. Detta ger ett välisolerade hus med mycket låg energikostnad.

Trädgården är också ritad och anlagd av Inspiranda, enligt gamla skånska traditioner.