Per och Carinas hus i Tågarp

Milsvid utsikt över slätten åt alla håll. Allé som leder in på den lilla grusvägen mot huset. Gården, en typisk skånegård från 1800-talets senare hälft, har bebotts av flera generationer österlenska bönder innan det renoverades så att Per och Carina kunde lämna Stockholm för sitt drömboende på Österlen.