Gamla skolan i Vitemölla

Den gamla folkskolan i Vitemölla har vi under flera års tid renoverat åt paret Jersby. Den fantastiska, stora byggnaden, med högt i tak och många rum, har nu återfått sin skönhet från när den byggdes i mitten av 1800-talet.

Renoveringen har varit mycket pietetsfull – endast de bästa, mest gedigna och tidstypiska materialen har använts, och detaljrikedomen är enorm. Tillsammans med ägarparet har vi resonerat oss fram till vilken planlösning och vilka material som skulle väljas, och resultatet har blivit fantastiskt. Den stora tomten i söderläge är ovanlig för att ligga i ett fiskeläge. Där återfinns numer bland annat en stor terrass av både tegel och kalksten, en ekpergola täckt av blåregn och en köksträdgård.